Opleidingen

Ik heb de volgende opleidingen gevolgd:

 • Sociaal Pedagogisch Werker, bij het Emilie Knappert college. Hier ben ik breed opgeleid om verschillende doelgroepen pedagogisch te begeleiden, kinderen, jongeren, ouderen en gehandicapten.
 • Ontwikkelings-psychopathologie bij kinderen en jeugdigen, bij NHA. Deze opleiding geeft mij kennis van de psychische stoornissen die een kind of jeugdige kan hebben of ontwikkelen. Maar ook het verloop van de normale ontwikkeling komt aan bod. Ook staan ze stil bij de hulp die geboden kan worden bij psychische stoornissen.
 • Leerkrachtondersteuner, bij Avans Hogeschool. Deze opleiding geeft kennis in het begeleiden van kinderen op didactisch, maar ook op het pedagogische gebied.
 • Kindercoach HBO, bij Sonnevelt. Deze opleiding geeft kennis en tools om te ontdekken, waar uw kind tegen aan loopt, maar ook uw kind daarin te ondersteunen en te begeleiden.
 • Beelddenk coach, bij " Ik leer anders". Hier heb ik de kennis en de tools aangereikt gekregen, om kinderen die beelddenken i.p.v. taaldenken, didactisch te kunnen begeleiden om weer tot leren te komen.
 • Kinderen beter begrijpen, bij Eveline Ruitenberg. Hier heb ik geleerd om d.m.v. tekeningen te analyseren, te zien wat er op dat moment bij uw kind speelt, waar loopt het tegen aan, wat is er mogelijk aan de hand. Ook heb ik hier creatieve werkvormen geleerd om deze in te zetten om uw kind te helpen, te verwerken en te ondersteunen in dat wat nodig is.
 • Cursus Kinder,- en Tiener pastoraat, bij Chris. Hier heb ik geleerd om vanuit Bijbelse waarde en normen, kinderen en tieners te zien en te ontdekken wat ze nodig hebben. Maar ook werd hier veel kennis en tools gedeeld omtrent kinderen die te maken hebben met; een scheiding, zelfbeschadiging, ouders met een psychische ziekte of stoornis, rouw, mishandeling, verwaarlozing of die vragen hebben op het gebied van seksualiteit.
 • Weerbaarheidstrainer, Rots en water, bij het Gadaku instituut. Hier heb ik geleerd om kinderen en tieners weerbaar te maken, meer zelfvertrouwen te geven.
 • Cursus Spel beter begrijpen, bij Eveline Ruitenberg. Deze cursus geeft mij handvaten om het spelen van kinderen beter te begrijpen. Wat vertellen kinderen via spel, dat te ontdekken.
 • "Kanjer" training, dit is een methode die binnen het onderwijs wordt gegeven om kinderen te leren, hoe met elkaar om te gaan. De interventies gebruik ik klassikaal en individueel, om kinderen te leren en bewust te maken van gedrag.
 • Pedagogische Educatieve Professional, bij de Driestar Hogeschool.  Deze opleiding geeft mij nog meer kennis op pedagogisch gebied, verdieping in processen, hoe gedrag ontstaat en wat nodig is om het mogelijk te veranderen.